/Y học TP. HCM

Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 6 2021 trang 01-100

By |February 26th, 2022|

Trong nhiều thế kỷ, các bác sĩ Giải phẫu bệnh đã chẩn đoán bệnh ung thư chủ yếu dựa trên thay đổi mô bệnh học (hình thái học) và đây được xem là tiêu chuẩn vàng để xác định bệnh ung thư.

Bìa và Mục Lục Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 6 2021

By |February 25th, 2022|

Xin mời quý đồng nghiệp và quý thầy cô tải vềBìa và Mục Lục Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 6 2021

Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 6 2021 trang 172-243

By |February 15th, 2022|

Mục tiêu: Khảo sát các loại biểu hiện kiểu hình trên hóa mô miễn dịch của p53 và p16 ở carcinôm tế bào gai thực quản xâm lấn.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả báo cáo […]

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2017-2022)

By |November 28th, 2017|

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ III (NHIỆM KỲ 2017-2022)

Giới thiệu sách: “Chế Phẩm Mô Học:Vấn Đề Thường Gặp và Giải Pháp của Họ”

By |August 9th, 2016|

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách ebook về kỹ thuật giải phẫu bệnh của CAP, đã được biên dịch ra tiếng Việt.

The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology

By |May 14th, 2016|

Thus 2014 seemed to be the appropriate time for a review and update of the 2001 Bethesda System terminology and incorporation of revisions and additional information into this third edition of the Bethesda Atlas for cervical cytology.