Giới thiệu chung

Hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp cán bộ trung – cao cấp của chuyên ngành giải phẫu bệnh – tế bào học công tác và hành nghề tại TP. HCM. Hội được thành lập ngày 20 tháng  5 năm 2013, là thành viên của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh. Hội luôn chú trọng đến công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ qua các hội nghị/hội thảo chuyên đề, các khóa bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo liên tục, tập huấn các kỹ năng kỹ thuật mới. Do đó, hoạt động chính của Hội là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực giải phẫu bệnh-tế bào học và các chuyên ngành có liên quan (sinh học phân tử, miễn dịch học, ung bướu học…) để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức và kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm cho hội viên. Hội cũng vận động và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng qui định của pháp luật, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, gìn giữ uy tín của người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận. Số hội viên của Hội  là khoảng 500 hội viên.
 Địa Chỉ: 217 Hồng bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Tin tức

Bệnh án hay

Nhà tài trợ Hội Thảo TBH Quốc Tế ngày 26/05/24

Tin mới nhất

Bản đồ