/Chuyên đề

Chuỗi Hội nghị trực tuyến- Ung thư vú với HER(+)

By |June 29th, 2020|

Chuỗi Hội nghị trực tuyến- Ung thư vú với HER(+)

XÉT NGHIỆM HMMD CÁCH ĐÁNH GIÁ SỰ BIỂU HIỆN CỦA PD-L1 TRONG CARCINÔM PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

By |December 19th, 2016|

XÉT NGHIỆM HÓA MÔ MIỄN DỊCH CÁCH ĐÁNH GIÁ SỰ BIỂU HIỆN CỦA PD-L1 TRONG CARCINÔM PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ