/Uncategorised

Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 6 2021 trang 172-243

By |February 15th, 2022|

Mục tiêu: Khảo sát các loại biểu hiện kiểu hình trên hóa mô miễn dịch của p53 và p16 ở carcinôm tế bào gai thực quản xâm lấn.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả báo cáo […]

GIẤY MỜI HỌP: Tọa đàm khoa học tháng 05/2019

By |May 17th, 2019|

GIẤY MỜI HỌP: Tọa đàm khoa học tháng 05/2019

THÔNG BÁO SỐ 1: V/v tổ chức Hội thảo Giải Phẫu Bệnh các tỉnh phía Nam lần thứ 12

By |April 20th, 2019|

Thưa Quý đồng nghiệp!

Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM sẽ tổ chức HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ 12 vào ngày Chủ nhật 20 tháng 10 năm 2019 tại TP. Hồ […]