/Poster

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI POSTER TRONG HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH – TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 10

By |October 13th, 2022|

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI POSTER TRONG HỘI THẢO KHOA HỌC GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 10

THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ XIII NGÀY 09&10/07/2022 THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI POSTERS DÀNH CHO BS GIẢI PHẪU BỆNH TRẺ

By |April 4th, 2022|

Nhằm động viên các BS Giải Phẫu Bệnh Trẻ nghiên cứu khoa học, Ban tổ chức HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ MƯỜI BA NGÀY 09 & 10/07/2022 tổ chức cuộc thi Poster dành cho các BS GPB trẻ tại

Poster

By |October 16th, 2015|