Các slide Hội thảo Giải phẫu bệnh các tỉnh phía Nam lần thứ 13 phiên sáng thứ 7 – Kỹ Thuật Giải phẫu bệnh bao gồm các chủ đề như sau:

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUY TRÌNH GIẢI PHẪU BỆNH TRONG NGÀY
CN. Ngô Phúc Thịnh.
Bộ môn Mô phôi – Giải phẫu bệnh Đại học Y dược TP. HCM.
Phòng kỹ thuật Khoa Giải phẫu bệnh

THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG THEO CAP
QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ U VÚ THEO CAP
ThS BS Dương Thị Thúy Vy
Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ NHẬN DIỆN, PHÂN LOẠI HÌNH ẢNH TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN
Ths. Nghiêm Chí Cương
Khoa Giải phẫu bệnh – Bệnh viện A Thái Nguyên
BỆNH LÝ NHAU BÁM BẤT THƯỜNG DƯỚI GÓC NHÌN GIẢI PHẪU BỆNH
ThS. BS Phan Ngọc Trà My
Khoa Giải Phẫu Bệnh – Bệnh viện Từ Dũ
KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN CỐ ĐỊNH TRÊN MẪU MÔ UNG THƯ VÚ CÓ BIỂU HIỆN MẠNH VỚI CÁC DẤU ẤN ER VÀ HER-2 BẰNG HOÁ MÔ MIỄN DỊCH
ThS. Hóa sinh CAO NGỌC TUYẾT NGA
Khoa Giải Phẫu Bệnh – Bệnh viện UNG BƯỚU HCM