//Hội Thào chuyên ngành GPB lần 10

Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCP

By |October 12th, 2015|

Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCP p16 – dấu ấn sinh học trong tân sinh cổ tử cung do báo cáo viên Sutini Ngadiman, MD., MBA trình bày

Bài báo cáo: XÂY DỰNG PHÒNG GIẢI PHẪU BỆNH ĐẠT CHUẨN

By |October 12th, 2015|

Bài báo cáo: XÂY DỰNG PHÒNG GIẢI PHẪU BỆNH ĐẠT CHUẨN do báo cáo viên Dr. Pairoj Junyangdikul - Thailand trình bày tại hội thảo

Bài báo cáo: DẤU ẤN TẾ BÀO GỐC TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN

By |October 12th, 2015|

Bài báo cáo: DẤU ẤN TẾ BÀO GỐC TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN Từ quan điểm thực hành giải phẫu bệnh do báo cáo viên Anthony W.H. Chan trình bày tại hội thảo

Bài báo cáo: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ PHỔI

By |September 30th, 2015|

Bài báo cáo: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ PHỔI do báo cáo viên R PATHMANATHAN trình bày tại hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh toàn quốc lần 5 và các tỉnh phía […]

Hình ảnh hội thảo chuyên ngành GPB lần thứ 10

By |September 25th, 2015|

Hình ảnh chương trình hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh toàn quốc lần 5 và các tình phía nam lần 10.