/Hoá mô miễn dịch

XÉT NGHIỆM HMMD CÁCH ĐÁNH GIÁ SỰ BIỂU HIỆN CỦA PD-L1 TRONG CARCINÔM PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

By |December 19th, 2016|

XÉT NGHIỆM HÓA MÔ MIỄN DỊCH CÁCH ĐÁNH GIÁ SỰ BIỂU HIỆN CỦA PD-L1 TRONG CARCINÔM PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Novel uses of immunohistochemistry in the diagnosis and classification of soft tissue tumors

By |October 31st, 2015|

Novel uses of immunohistochemistry in the diagnosis and classification of soft tissue tumors Jason L Hornick
Department of Pathology, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA