LIÊN CHI HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP. HỒ CHÍ MINH

Hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2013 theo quyết định quyết định số 01 QĐ/HTMH của Hội Y Học TP. Hồ Chí Minh ngày 29/01/1993 do Chủ tịch Hội cố Viện Sĩ BS. Dương Quang Trung ký.

Hội có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là “Hochiminh City Pathology Society”, viết tắt là HCMPS.

Tháng 12.2019 Hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh đổi tên thành Liên chi hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh theo quyết định số 158-2019/QĐ-HYH của Hội Y học TP. Hồ Chí Minh ngày 17/12/2019 do Chủ tịch Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, PGS TS. BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, ký.

Liên chi hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học hay chuyên môn nghiệp vụ ngành y thuộc chuyên khoa Giải Phẫu Bệnh bao gồm BS và Kỹ Thuật Viên Giải Phẫu Bệnh và các chuyên khoa khác có liên quan đến giải phẫu bệnh như Sinh Học Phân Tử, ung thư, tiêu hóa, Sản phụ khoa… (từ trung cấp trở lên, không phân biệt hành nghề công hay tư, đương chức hay đã nghỉ hưu…), trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (hội viên chính thức) và các tỉnh (Hội viên liên kết).

Liên chi hội hoạt động trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh, theo pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam. Liên chi hội là thành viên của Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Hội Y Học Việt Nam. Liên chi hội còn là thành viên chính thức của Hội Giải Phẫu Bệnh – Tế Bào Bệnh Học Việt Nam cũng thuộc Tổng Hội Y Học Việt Nam.

Hiện tại, trụ sở Liên chi hội đang đặt tại 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

Trang web của Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP. HCM  https://pathologyhcm.org.vn/

Email: hoigpbhcm@gmail.com

Fanpage: Hội Giải Phẫu Bệnh TPHCM

Logo của Liên Chi Hội:

Logo của Liên Chi Hội

Thêm thông tin về Liên chi hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh: GIỚI THIỆU Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP