THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 05-2024
Kính thưa Quý Hội viên Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP. HCM,
Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM xin thông báo tới Quý Hội viên về buổi sinh hoạt khoa học Giải Phẫu Bệnh tháng 05-2024 như sau:

Nội dung: XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH TỐT
Báo cáo viên:
PGS.TS.BS. Ngô Quốc Đạt – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
TS.BS. Đoàn Thị Phương Thảo – BV. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
ThS. Đặng Hoàng Minh – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chủ tọa:
GS.TS.BS. Hứa Thị Ngọc Hà
Thời gian: 08:00 đến 12:00 – Ngày 04/05/2024
Tổ chức online

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1ElwBVnNpeFXdCPlARwNnVMu4iawgc8Y6IK9Lx0yMuSs/edit
Link nhóm zalo: https://zalo.me/g/pnuhkb132

qr link đăng ký tham dự sinh hoạt khoa học tháng 05/2024

QR link đăng ký tham dự sinh hoạt khoa học tháng 05/2024

Phí tham dự: Miễn phí
Phí cấp CME:
– 100.000 đồng (nhận tại Văn phòng hội)
– 130.000 đồng (nhận theo đường bưu điện)
Thông tin chuyển khoản: 0511000414717  – Liên chi hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh – Ngân hàng Vietcombank

sinh hoạt khoa học tháng 05/2024

sinh hoạt khoa học tháng 05/2024