THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 03-2023
Nội dung: CÁC DẤU ẤN HÓA MÔ MIỄN DỊCH VÀ XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ ỐNG TIÊU HÓA
Báo cáo viên:
TS. BS. Lê Minh Huy – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
PGS.TS.BS. Hoàng Anh Vũ – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
ThS.BS. Nguyễn Thanh Tú – BV. Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
Chủ tọa:
GS.TS.BS. Hứa Thị Ngọc Hà
Thời gian: 07:30 đến 10:30 – Ngày 04/03/2023
Tổ chức online
Link nhóm Zalo (kính mời quý hội viên tham gia nhóm để nhận thông báo – Vui lòng cho biết HỌ TÊN ĐẦY ĐỦ và NƠI LÀM VIỆC khi vào nhóm) https://zalo.me/g/qudtvd745 
Link đăng kí tham dự:
https://docs.google.com/forms/d/1SosCpgtqHgAPFXXP9V5zcGhxPTM_kxqlsXNqqsFxOgc/viewform?f…ted=true