Đăng ký tham dự hội thảo khoa học Giải phẫu bệnh tháng 04/2023

Nội dung: TỔNG QUAN VÀ TIẾP CẬN THỰC HÀNH GIẢI PHẪU BỆNH IBD

Báo cáo viên:

TS Võ Thị Ngọc Diễm – Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
PGS Wang Lai Mun – Bệnh viện Đa khoa Changi – Singapore
Chủ tọa:
GS.TS.BS. Hứa Thị Ngọc Hà
Thời gian: 7:30 đến 10:30 – Ngày 08/04/2023.
Tổ chức online (bằng phần mềm zoom)
Link nhóm Zalo (xin mời quý hội viên tham gia để nhận link hội thảo): https://zalo.me/g/szdyxd702