/Tag:ThS

Chúc mừng các tân PGS, TS, ThS, BS CK1 chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh

By |April 4th, 2018|

Hội Giải Phẫu Bệnh Tp. Hồ Chí Minh chúc mừng các tân PGS, TS, ThS, BS CK1 chuyên ngành Giải Phẫu Bệnh

PGS Bùi Thị Mỹ Hạnh (Đại học Y Hà Nội)
PGS Nguyễn Văn Mão (Đại học […]