/Tag:Thông báo

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 01-2024

By |January 18th, 2024|

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 01-2024, Nội dung: “NẢY CHỒI U” TRONG CARCINÔM ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ UNG THƯ MÔ ĐẶC

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM 04-2023

By |March 25th, 2023|

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM 04-2023 Nội dung: TỔNG QUAN VÀ TIẾP CẬN THỰC HÀNH GIẢI PHẪU BỆNH IBD

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 03-2023

By |February 6th, 2023|

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 03-2023, Kính thưa Quý Hội viên Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP. HCM, Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM xin thông báo tới Quý Hội viên về buổi sinh hoạt khoa học Giải Phẫu Bệnh tháng 03/2023 như sau:

THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ XIII

By |March 21st, 2022|

Liên Chi Hội Giải phẫu bệnh TP. HCM phối hợp với Đại Học Y Dược TP. HCM sẽ tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ XIII vào ngày Thứ Bảy và Chủ nhật 9 & 10 tháng 7 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

GIẤY MỜI HỌP: Tọa đàm khoa học tháng 05/2019

By |May 17th, 2019|

GIẤY MỜI HỌP: Tọa đàm khoa học tháng 05/2019

Unravelling Recurrent Issues in Breast Pathology

By |July 14th, 2016|

We are delighted to announce the 7th SGH Breast Pathology Course - Unravelling Recurrent Issues in Breast Pathology.

What’s New in The WHO Classification of Renal Tumours

By |July 14th, 2016|

We are pleased to have Dr Holger Moch as our invited expert pathologist this year for our inaugural kidney tumour pathology masterclass!

CME Pathology Conference – October 7-8, 2016

By |May 6th, 2016|

Welcome and invitation to the Conference Welcome to Hue Pathology 2016! We invite you to come to Hue, the historic city of Vietnam's last dynastic emperors, to enjoy top-notch education in issues of current concern in pathology and surgical oncology.