/Tag:Hội thảo khoa học

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ XII

By |September 25th, 2019|

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ XII TP. Hồ Chí Minh, ngày 19&20-10-2019

Thư mời HỘI THẢO KHOA HỌC XU THẾ ỨNG DỤNG GENOMICS TRONG CHẨN ĐOÁN Y KHOA

By |August 31st, 2018|

HỘI THẢO KHOA HỌC: XU THẾ ỨNG DỤNG GENOMICS TRONG CHẨN ĐOÁN Y KHOA
Lúc 8 giờ 00 – Chủ Nhật 30/09/2018.
Tại Hội trường 3A, Lầu 3, BV Đại Học Y Dược TP. HCM
215 Hồng Bàng, P […]