/Tag:Hội thảo

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 01-2024

By |January 18th, 2024|

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 01-2024, Nội dung: “NẢY CHỒI U” TRONG CARCINÔM ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ UNG THƯ MÔ ĐẶC

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM 04-2023

By |March 25th, 2023|

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM 04-2023 Nội dung: TỔNG QUAN VÀ TIẾP CẬN THỰC HÀNH GIẢI PHẪU BỆNH IBD

Unravelling Recurrent Issues in Breast Pathology

By |July 14th, 2016|

We are delighted to announce the 7th SGH Breast Pathology Course - Unravelling Recurrent Issues in Breast Pathology.

What’s New in The WHO Classification of Renal Tumours

By |July 14th, 2016|

We are pleased to have Dr Holger Moch as our invited expert pathologist this year for our inaugural kidney tumour pathology masterclass!

CME Pathology Conference – October 7-8, 2016

By |May 6th, 2016|

Welcome and invitation to the Conference Welcome to Hue Pathology 2016! We invite you to come to Hue, the historic city of Vietnam's last dynastic emperors, to enjoy top-notch education in issues of current concern in pathology and surgical oncology.

Chương trinh

By |October 31st, 2015|

Thông tin chi tiết chương trinh hội thảo ELECT ngày 17/10/2015

Bài báo cáo tại hội thảo ELECT ngày 17/10/2015

By |October 31st, 2015|

Các bài báo cáo tại hội thảo ELECT: CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN ĐỘT BIẾN TRÊN GEN EGFR (TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 20)

Nghiên cứu y học

By |October 17th, 2015|

Quý bạn đọc vui lòng click vào tên chủ đề để xem chi tiết nội dung

Tổng quan

By |October 13th, 2015|

SINH HỌC PHÂN TỬ NỀN TẢNG TRONG UNG THƯ (Huỳnh Quyết Thắng*) Trang 1 - 7 BIẾN ĐỔI SINH HỌC TRONG UNG THƯ PHỔI (Huỳnh Quyết Thắng) Trang 8 - 15 HER2 VÀ UNG THƯ DẠ DÀY (Huỳnh Quyết Thắng) Trang 16 - 21 ...

Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCP

By |October 12th, 2015|

Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCP p16 – dấu ấn sinh học trong tân sinh cổ tử cung do báo cáo viên Sutini Ngadiman, MD., MBA trình bày