/Tag:Hình ảnh

Hình ảnh đại hội thành lập liên chi hội giải phẫu bệnh Tp. Hồ Chí Minh

By |October 9th, 2015|

Những hình ảnh về đại hội thành lập hội giải phẫu bệnh Tp. HCM vào ngày 24/05/2013

Hình ảnh hội thảo chuyên ngành GPB lần thứ 10

By |September 25th, 2015|

Hình ảnh chương trình hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh toàn quốc lần 5 và các tình phía nam lần 10.