/Tag:Bài đăng báo

Nghiên cứu y học

By |October 17th, 2015|

Quý bạn đọc vui lòng click vào tên chủ đề để xem chi tiết nội dung

Tổng quan

By |October 13th, 2015|

SINH HỌC PHÂN TỬ NỀN TẢNG TRONG UNG THƯ (Huỳnh Quyết Thắng*) Trang 1 - 7 BIẾN ĐỔI SINH HỌC TRONG UNG THƯ PHỔI (Huỳnh Quyết Thắng) Trang 8 - 15 HER2 VÀ UNG THƯ DẠ DÀY (Huỳnh Quyết Thắng) Trang 16 - 21 ...

Lá thư của Tổng Biên Tập

By |October 3rd, 2015|

GS.TS.BS Nguyễn Sào Trung

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí y học TP. Hồ Chí Minh là nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, góp phần cập nhật thông tin y học, nhất là các nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ công tác phòng chống bệnh tật. […]

VINH DANH NHÀ GIẢI PHẪU BỆNH VIỆT NAM–NHÀ GIÁO NHÂN DÂN GS.TS.BS.NGUYỄN QUÝ TẢO

By |October 3rd, 2015|

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN QUÝ TẢO 1929 – 2015

[…]