/Tag:Bài báo cáo

Bài báo cáo tại hội thảo lần 10

By |October 16th, 2015|

Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCP – Sutini Ngadiman, MD., MBA
Bài báo cáo: XÂY DỰNG PHÒNG GIẢI PHẪU BỆNH ĐẠT CHUẨN – Dr. Pairoj Junyangdikul
Bài báo cáo: DẤU ẤN TẾ BÀO […]

Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCP

By |October 12th, 2015|

Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCP p16 – dấu ấn sinh học trong tân sinh cổ tử cung do báo cáo viên Sutini Ngadiman, MD., MBA trình bày

Bài báo cáo: DẤU ẤN TẾ BÀO GỐC TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN

By |October 12th, 2015|

Bài báo cáo: DẤU ẤN TẾ BÀO GỐC TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN Từ quan điểm thực hành giải phẫu bệnh do báo cáo viên Anthony W.H. Chan trình bày tại hội thảo

Bài báo cáo: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ PHỔI

By |September 30th, 2015|

Bài báo cáo: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ PHỔI do báo cáo viên R PATHMANATHAN trình bày tại hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh toàn quốc lần 5 và các tỉnh phía […]