Kính thưa Quý Hội viên Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP. HCM,
Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM xin thông báo tới Quý Hội viên về buổi sinh hoạt khoa học Giải Phẫu Bệnh tháng 11/2023 như sau:
Hội thảo khoa học Giải phẫu bệnh tháng 11/2023
Nội dung: “NỐT U VỆ TINH” TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG
Báo cáo viên:
TS.BS. Lê Minh Huy – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
ThS.BS. Nguyễn Đức Duy – BV. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
ThS.BS. Nguyễn Thanh Tú – BV. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Chủ tọa:
GS.TS.BS. Hứa Thị Ngọc Hà
Thời gian: 08:00 đến 12:00 – Ngày 25/11/2023
Tổ chức online
Link nhóm Zalo (kính mời quý hội viên tham gia nhóm để nhận thông báo): https://zalo.me/g/mpgunr129
Link đăng kí tham dự:
https://docs.google.com/forms/d/1iPSh2LeyPFu2nmADCOmh8WIJ4s7toSUGcpTf-6yTW6w/edit
Phí tham dự: Miễn phí
Phí cấp CME:
– 100.000 đồng (nhận tại Văn phòng hội)
– 130.000 đồng (nhận theo đường bưu điện)
Thông tin chuyển khoản: 0511000414717 – Liên chi hội Giải Phẫu Bệnh TP. Hồ Chí Minh – Ngân hàng Vietcombank