Kính thưa Quý Hội viên Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP. HCM,
Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM xin thông báo tới Quý Hội viên về buổi sinh hoạt khoa học Giải Phẫu Bệnh tháng 11/2023 như sau:
Hội thảo khoa học Giải phẫu bệnh tháng 01/2024

Nội dung: “NẢY CHỒI U” TRONG CARCINÔM ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ UNG THƯ MÔ ĐẶC

Báo cáo viên:
TS.BS. LÊ MINH HUY – Đại học Y dược TP.HCM
TS.BS. VÕ THỊ NGỌC DIỄM – Đại học Y dược TP.HCM
ThS.BS. VŨ TUẤN DŨNG – Đại học Y dược TP.HCM
Chủ tọa:
GS.TS.BS. Hứa Thị Ngọc Hà
Thời gian: 08:00 đến 12:00 – Ngày 27/01/2024
Tổ chức online