Thưa Quý đồng nghiệp!

Liên Chi Hội Giải phẫu bệnh TP. HCM phối hợp với Đại Học Y Dược TP. HCM sẽ tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU BỆNH CÁC TỈNH PHÍA NAM LẦN THỨ XIII vào ngày Thứ Bảy và Chủ nhật 9 & 10 tháng 7 năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

Trong Hội Thảo sẽ có các bài tổng quan và nghiên cứu về Giải phẫu bệnh, Tế bào học, Kỹ thuật Giải phẫu bệnh và về các chuyên ngành có liên quan như Ung bướu, Phụ khoa, Niệu khoa, Ngoại thần kinh, Huyết học, Tiêu hóa-Gan mật…, nhất là các đề tài về Sinh Học Phân Tử nhằm phục vụ cho việc chẩn đoán, tiên lượng, điều trị.

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng nghiệp tham gia báo cáo tại các Hội Thảo sau đây mỗi bài khoảng 30 – 40 phút (bài tổng quan), 10 phút (bài nghiên cứu y học, ca bệnh):

– Hội thảo chuyên đề Giải Phẫu Bệnh Hệ Tiêu hoá- Gan, Mật, Tuỵ báo cáo vào buổi sáng ngày Thứ Bảy 09/07/2022.

– Hội thảo chuyên đề Kỹ Thuật Giải Phẫu Bệnh báo cáo vào buổi chiều ngày Thứ Bảy 09/07/2022.

– Hội thảo chuyên đề Tế Bào Học báo cáo vào buổi chiều ngày Thứ Bảy 09/07/2022.

– Hội thảo Giải Phẫu Bệnh Chung sẽ báo cáo ngày Chủ Nhật 10/07/2022 dưới hai hình thức: bài báo cáo miệng hoặc poster. Trong hội thảo sẽ có cuộc thi poster được trình bày bằng tiếng Anh dành cho các nhà giải phẫu bệnh trẻ (≤ 35 tuổi) (thông báo số 2).

* Tất cả các báo cáo sẽ được đăng trong tạp chí Y học TP. Hồ chí Minh (Tập 25, Số 6 – 2021, và Tập 26, Số 3 – 2022 chuyên đề giải phẫu bệnh). Cách trình bày bài đăng báo như trong phụ lục 1.

* Đăng ký tên đề tài và tên tác giả kèm theo số điện thoại liên lạc và địa chỉ email chậm nhất là ngày 30/03/2022. Cá nhân tham dự báo cáo (dưới mọi hình thức), xin vui lòng đăng ký tham dự qua form theo link dưới đây

  hoặc scan mã QR:

* Gởi toàn văn các bài đăng báo chậm nhất là ngày 10/05/2022. Mỗi bài được duyệt đăng tạp chí sẽ phải có đủ 2 phản biện đọc và sửa chữa (Ban Tổ Chức sẽ gửi phản biện).

* Gởi file poster chậm nhất là ngày 1/07/2022

* Gởi file các bài báo cáo chậm nhất là ngày 04/07/2022

  • Địa chỉ gửi bài: email Ban Thư Ký Hội Thảo Lần 13 pcsv13@gmail.com
  • Mỗi hội thảo chuyên đề sẽ được cấp chứng chứng chỉ đào tạo liên tục (4 tiết). Lệ phí sẽ thông báo sau.
  • Số điện thoại liên lạc: 0908152705 (GS. Ngọc Hà);  0918181722 (TS. Hạnh)
    0396003948 (TS. Tú);             0966986481 (ThS Ái Nhân)
  • pathologyhcm.org.vn
  • Facebook: Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM

Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp Quý đồng nghiệp tại Hội thảo.

 Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 02 năm 2022

Chủ tịch Hội Thảo đã ký

TS. BS. Nguyễn Sào Trung