THƯ MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC: XÉT NGHIỆM PD-L1 TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH UNG THƯ
Nội dung: XÉT NGHIỆM PD-L1 TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH UNG THƯ

Báo cáo viên:
BS. LIM KOK HING – Bệnh viện Đa Khoa Singapore – Singapore
Ths.BS. THÁI ANH TÚ – Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM –  Việt Nam
Chủ tọa:
GS.TS.BS. HỨA THỊ NGỌC HÀ – Đại Học Y Dược TP.HCM –  Việt Nam
Thời gian: 08:00 đến 12:00 – Ngày 30/09/2023
Tổ chức online

Chương trình: