Bài báo cáo: Khuyến nghị đồng thuận CAP và ASCCPSutini Ngadiman, MD., MBA
Bài báo cáo: XÂY DỰNG PHÒNG GIẢI PHẪU BỆNH ĐẠT CHUẨNDr. Pairoj Junyangdikul
Bài báo cáo: DẤU ẤN TẾ BÀO GỐC TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GANAnthony W.H. Chan
Bài báo cáo: ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG UNG THƯ PHỔIR PATHMANATHAN