/hoigpb

About hoigpb

This author has not yet filled in any details.
So far has created 85 blog entries.

Thư cảm ơn BTC Hội Thảo Tế Bào Học Quốc Tế ngày 26/05/24

By |May 31st, 2024|

Ngày 26 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thảo Quốc Tế Về Tế Bào Học đã diễn ra thành công tốt đẹp

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TẾ BÀO HỌC Ngày 26 tháng 05 năm 2024 (cập nhật)

By |May 31st, 2024|

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TẾ BÀO HỌC Ngày 26 tháng 05 năm 2024 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Do Liên chi hôi Giải Phẫu Bệnh TP. HCM và Bệnh viện 30/4 - Bộ Công An Phối hợp tổ chức.

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 05-2024

By |April 17th, 2024|

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 05-2024, Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM xin thông báo tới Quý Hội viên về buổi sinh hoạt khoa học Giải Phẫu Bệnh tháng 05-2024

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TẾ BÀO HỌC Ngày 26 tháng 05 năm 2024 (cập nhật)

By |March 27th, 2024|

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TẾ BÀO HỌC Ngày 26 tháng 05 năm 2024 Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Do Liên chi hôi Giải Phẫu Bệnh TP. HCM và Bệnh viện 30/4 - Bộ Công An Phối hợp tổ chức.

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 01-2024

By |January 18th, 2024|

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 01-2024, Nội dung: “NẢY CHỒI U” TRONG CARCINÔM ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ UNG THƯ MÔ ĐẶC

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 11-2023

By |November 20th, 2023|

Kính thưa Quý Hội viên Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP. HCM, Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM xin thông báo tới Quý Hội viên về buổi sinh hoạt khoa học Giải Phẫu Bệnh tháng 11/2023 như sau: Hội thảo khoa học Giải phẫu bệnh tháng 11/2023

HỘI THẢO KHOA HỌC XÉT NGHIỆM PD-L1 TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH UNG THƯ

By |September 22nd, 2023|

THƯ MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC: XÉT NGHIỆM PD-L1 TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH UNG THƯ Nội dung: XÉT NGHIỆM PD-L1 TRONG LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH UNG THƯ

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 07-2023

By |July 12th, 2023|

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 07-2023 Nội dung: CÁC DẤU ẤN SINH HỌC TIỀM NĂNG TRONG TƯƠNG LAI VỚI LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM 04-2023

By |March 25th, 2023|

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM 04-2023 Nội dung: TỔNG QUAN VÀ TIẾP CẬN THỰC HÀNH GIẢI PHẪU BỆNH IBD

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 03-2023

By |February 6th, 2023|

THƯ MỜI SINH HOẠT HỘI GIẢI PHẪU BỆNH TP.HCM THÁNG 03-2023, Kính thưa Quý Hội viên Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP. HCM, Liên Chi Hội Giải Phẫu Bệnh TP.HCM xin thông báo tới Quý Hội viên về buổi sinh hoạt khoa học Giải Phẫu Bệnh tháng 03/2023 như sau: